Vėliavos etiketas regatos metu

Vėliavos etiketas regatos metu

Vėliavos etiketas – derinys vėliavos įstatymo reikalavimų ir jūrinių tradicijų, suformuotų jūrininkų bendruomenės ir jachtklubų.

Vėliavos naudojamos kaip informavimo forma ir netinkamai naudodami šiuos ženklus galime mažiausiai būti nesuprasti, ką nors įžeisti arba sulaukti baudos už įstatymų pažeidimą. Vėliavos laive yra plaukiojimo proceso dalis. Tinkamas jų naudojimas garantuoja, kad visi aplinkui teisingai perskaitys jūsų duodamus ženklus ir skelbiamą žinutę.

Viena svarbiausiu vėliavų laive yra valstybės vėliava (angl. ensign). Ji nurodo, kur laivas yra registruotas ir kokiai jurisdikcijai priklauso. Vėliavos naudojimą Lietuvos Respublikos jūrų laivuose nustato Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-52. Šio Statuto I dalyje Bendrosiose nuostatose, 2-ame punkte nurodyta: “Statutas taikomas civiliniams jūrų laivams, plaukiojantiems su Lietuvos valstybės vėliava, neatsižvelgiant į jų paskirtį, tipą, nuosavybės formą.” Statuto II dalis “Lietuvos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų naudojimas” nustato vėliavos naudojimo tvarką. 

Lietuvos vėliava iškeliama dienos metu laivui stovint ar paukiant. Valstybinė laivo vėliava gali būti nuleista tamsiu paros metu, saulei nusileidus, bet ne vėliau kaip 2200 val ir vėl iškeliama saulei tekant, bet ne anksčiau kaip 0700 val. Taupant vėliavą ji gali būti nuleista plaukimo metu, bet turi būti iškeliama prasilenkiant su kitais laivais, praplaukiant tarptautinius sąsiaurius, išplaukiant iš uosto arba įplaukiant į jį (net ir tamsiu paros metu).

Gera jūrinė praktika rekomenduoja, kad jachta, dalyvaujanti regatoje, privalo nuleisti valstybinę vėliavą. Ji pakeičiama lenktynių vėliava, kai duodamas penkių minučių iki starto pasirengimo signalas, ir iškeliama iš karto po lenktynių ar kai pasitraukiama iš regatos. Tokia pat tvarka taikoma ir klubo ar sąvininko vimpelui (angl. burgee). Laivas, plaukiantis be valstybinės vėliavos ir be vimpelo regatos metu, įprastai laikomas dalyvaujančiu regatoje.