Privatumo politika

Duomenų privatumo politika

UAB Mažojo laivyno akademija yra įstaiga, vykdanti laivavedžių mokymus pagal International Yatcht Training Worldwide programą ir išduodanti kompetencijos sertifikatus.

UAB Mažojo laivyno akademija tvarko viešos prieigos internetinę svetainę www.mlakademija.lt ir šia duomenų privatumo politika įsipareigoja užtikrinti visų gaunamų asmens duomenų saugumą.

Visi UAB Mažojo laivyno akademija gaunami asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

UAB Mažojo laivyno akademija turi teisę periodiškai atnaujinti privatumo politiką, jos galiojanti versija yra skelbiama svetainėje www.mlakademija.lt

Asmens duomenys

Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono nr., el.pašto adresą, adresą, žinutę) mes naudojame atsakymui į Jūsų pateiktą užklausą ir tvarkome  tik tuo atveju, jeigu dėl to Jūs esate davę sutikimą, kurį išreiškiate pildydami registracijos ar užklausos formą internetinėje svetainėje www.mlakademija.lt.

Asmens duomenis, kuriuos atsiunčiate mums elektroniniu paštu arba pateikiate per svetainėje esančias registracijos formas (vardas, pavardė, telefono nr., el.pašto adresas, adresas, žinutė) tvarkome, kad galėtume formuoti mokymo grupes ir informuoti apie mūsų rengiamus mokymus. Mes nerenkame ir netvarkome ypatingų asmens duomenų.

Duomenų saugojimo terminai

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų duomenis mokymo ir informavimo tikslais saugome 1 metus. Pasibaigus mokymo sezonui, sukauptus asmens duomenis ištriname.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Jūsų teisės

Jūsų turite šias teisės, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

  • prašyti, kad Mažojo laivyno akademija leistų susipažinti su tvarkomais duomenimis, juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • atšaukti savo sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Mažojo laivyno akademiją el.paštu rastine@www.mlakademija.lt arba adresu UAB Mažojo laivyno akademija , Šiltnamių g. 50 - 9, Vilnius LT-04128, Lietuva.