Laiko juostos ir laiko skirtumai (Zone time)

Laiko juostos ir laiko skirtumai (Zone time)

Jūrinės astronomijos ir radijo ryšio kursai

Navigacijoje naudojame UTC (Universal Coordinated Time) suderinto pasaulinio laiko sistemą. UTC laiką kontroliuoja ir suderina Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU). Laikas nustatomas dviem būdais: atominiais laikrodžiais  (ATI – International Atomic Time) ir stebint žemės sukimąsi (UT – Universal Time). Dėl žemės sukimosi aplink saulę netolygumo susidaro skirtumas tarp šių dviejų laiko skalių. Kai skirtumas pasidaro sąlygiškai didelis, yra įvedama keliamoji sekundė. Ši sekundė pridedama prie birželio arba gruodžio mėnesio paskutinės minutės. Tokiu būdu yra nustatomas UTC – suderintas pasaulinis laikas.

Dažnai sutiksite naudojant terminą GMT (Greenwich Mean Time) – Grinvičio vidutinis laikas, kuris atitinka universalų laiką UT. Kadangi UTC laikas derinamas su UT laiku, tai skirtumo tarp GMT ir UTC laikų praktiškai nėra.

UTC laiko sistema naudojama visame pasaulyje koordinuojant orų prognozes ir navigacinę informaciją. Praktiškiau būtų naudoti UTC laiką, nebereikėtų konvertuoti laiko ir būtų išvengta klaidų. Tačiau skirtingose ilgumose saulė teka ir leidžiasi skirtingai, todėl kasdieniniuose darbuose patogiau naudoti vietinį laiką LT (Local time). Vietinis laikas yra dvejopas: juostinis laikas ZT (zone time) bei administracinis laikas ST (standard time) .

Laikas yra išdalintas į 24-ias vienos valandos laiko juostas ZT (zone time) ant žemės paviršiaus. Kiekvienos laiko juostos plotis yra 15° ilgumos. Grinvičio dienovidinis yra laiko sistemos pradžia. Nulinės valandos juosta eina per Grinvičio dienovidinį. Juosta brėžiama į abi puses nuo nulinio dienovidinio, atstumu 7° 30’ ilgumos. Juostos skiriasi nuo UTC laiko sveiku valandos skaičiumi, vadinamu juostos indeksu ZD (zone description). Laiko juostos, esančios vakarinėse ilgumose ZD yra teigiamas, rytinėse ilgumose – neigiamas. ZD paskaičiuojamas pagal ilgumą.

Laiko juostos žymimos raidėmis, kur UTC-0 yra Z (zulu laikas), UTC+1 yra A (alfa laikas) ir t.t. Raidinis laiko juostų įvardinimas naudojamas radijo ryšio pokalbiuose ir pranešimuose. Pvz. 1200z (zulu) yra 1200 UTC laiku, 1015b (bravo) – UTC+2 laiku ir pan.

Teritorijomis einančios laiko juostos yra politiškai ir administraciniai dalinamos į administracines laiko juostas ST (standard time), kurios vedamos išilgai šalių sienų ar administracinėmis ribomis. Administracinės laiko juostos turi savo pavadinimus, pvz. EET (Eastern European Time). Papildomai yra  nurodomas skirtumas nuo suderinto pasaulinio laiko, UTC + 2. Laivyboje administracinis laikas naudojamas naviguojant priekrantėse ir vidaus vandenyse.

ST = UTC – (ZD)

Administraciniam laikui yra taikomas vasaros laikas DST (Daylight Saving Time or Summer Time). Pagal Europos Sąjungos vasaros laiko susitarimus reikalaujama, kad du kartus per metus būtų persukami Administracinio laiko laikrodžiai. Vasaros laikas įvedamas paskutinį kovo mėnesio sekmadienį ir atšaukiamas paskutinį spalio mėnesio sekmadienį.

Laivuose, plaukiančiuose per vandenynus, naudojamas juostinis laikas. Privačiuose laivuose įprastanekeisti laiko kertant laiko juostas iki atvykstama į galutinį uostą. Navigacijoje svarbu visada žinoti UTC laiką. Jeigu žinote savo laiko juostą (ZT) visada galima rasti UTC laiką

UTC = ZT + (ZD)

Kai žinote savo ilgumą, laiko juostos zonos indeksą (ZD) galima nesunkiai suskaičiuoti:

  • Esamą ilgumą suapvaliname iki sveiko laipsnio;
  • Gautą skaičių daliname iš 15°;
  • Gautą skaičių apvaliname iki sveikos valandos.

Pvz. ilguma 25° 12,4’ E;

25° / 15° = 1,67;

ZD = – 2.

Laiko juostų sistemoje vasaros laikas nėra taikomas.


Apie tai galite sužinoti pas mus kursuose.