Dingės (laivo valties) vilkimas

Dingės (laivo valties) vilkimas

Dingės (laivo valties) vilkimas

Laivo valtis - dingė (dinghy) dar vadinama tenderis, naudojama trumpoms kelionėms tarp laivo ir kranto arba uosto, pavyzdžiui, pervežti svečius iš užinkaruoto laivo į krantą. Laivo valtis gali skirtis savo dydžiu ir konstrukcija. Viduržemio jūros regione laivų nuomos kompanijos laivuose dažniausiai rasite pripučiamas valtis, rečiau RIB’us (Rigid Inflatable Boat).

Dažnai matome jachtas, velkančias pripučiamas laivo valtis. Plaukiant trumpais atstumais ir dažnai naudojant dingę tai yra patogu, nereikia kelti sumaišties laive įkeliant valtį. Tačiau vilkimas nėra visai paprastas procesas. Jo sudėtingumas priklauso nuo kelionės trukmės, dingės dydžio, tipo, oro ir jūros sąlygų.

Dingę reikėtų vilkti trumpais atstumais, ramiu oru ir nuėmus pakabinamą variklį. Vilkimui naudojame vilkimo lyną parišdami “šakutę” (bridle) prie valties, kuri turi neleisti dingei vinguriuoti (yawl), blaškytis iš šono į šoną. Priklausomai nuo Dingės konstrukcijos, ar ji turi vilkimo žiedą (padeye) ant forštevnio, gali būti naudojamas dviejų tvirtinimo taškų arba trijų tvirtinimo taškų vilkimo būdas.

How to properly tow an inflatable boat 1

Siektinas rezultatas, kad tempimo jėga būtų paskirstyta tarp kelių gamintojo nurodytų tvirtinimo vietų. “Šakutės” panaudojimas ant vilkiko sumažina galimybę vilkimo lynui pakliūti į sraigtą.

How to properly tow an inflatable boat 4
Visais atvejais reikėtų naudoti gaminio instrukcijoje rekomenduotą vilkimo būdą. Dažniausiai padaroma klaida - vilkimo lyno rišimas prie valties priekyje esančios rankenos. Ši rankena tikrai nėra skirta valčiai vilkti ir greičiausiai, sudėtingesnėse sąlygose, ji bus nutraukta.

Negalima būtų nurodyti vienintelio geriausio būdo kaip vilkti dingę. Rekomenduojama atsižvelgti į oro ir jūros sąlygas bei esamas aplinkybes ir pasinaudoti žemiau išvardintomis pasirengimo ir vilkimo rekomendacijomis:

1. Parengti “šakutes” (bridle) vilkikui ir velkamai valčiai. Pritvirtinti šakutės lyno galus prie tam skirtų žiedų (D-rings) ant dingės šonų. Taip pat parengti “šakutę” ir ant vilkiko, pritvirtinti prie galinių klampių.

2. Pasirinkti pakankamai tvirtą ir elastingą, neskęstanti vilkimo lyną (towing line). Vilkimo lynui dažniausiai naudojamas polipropileninis lynas, kuris yra pakankamai stiprus, elastingas ir neskęstantis. Lyno ilgis turi būti 2-3 kartus ilgesnis už “šakutės” ilgį. Jeigu naudojate skęstančią virvę - reikėtų prikabinti plūdurą, kuris neleistų virvei nuskęsti ir saugotų nuo patekimo į sraigtą. Plūdurą galima padaryti iš fenderio.3. Pritvirtinti vilkimo lyną prie “šakutės”. Kad apkrova pasiskirstytų tolygiai, vilkimo lyną reikėtų įrišti į “šakutės” vidurį. Vilkimo lyną įrišti į “šakutę” su gelbėjimo kilpa.

Pavyzdys kaip įrišti trijų taškų “šakutę”.


4. Velkant dingę ji reikšmingai gali stabdyti laivą, todėl reikėtų iškelti pakabinamo variklio koją iš vandens. Visgi geriausia pakabinamą variklį visiškai nuimti, nes oro sąlygos gali greitai pablogėti ir velkamas tenderis dėl bangų ir vėjo poveikio gali apvirsti.

5. Kadangi dingei visada gręsia apvirtimas, geriau iš jo išimti visus daiktus, kurie gali būti pamesti ar gali pažeisti dingę. (pvz. irklai, inkaras, kuro bakas, gelbėjimo liemenės ir pan.).

6. Reikia patikrinti ar patikimai įstatytas drenažinis kamštis (plug). Kai kada rekomenduojama drenažinį kaištį ištraukti. Pripučiama valtis nuo to nenuskęs, bet dėl lietaus ar bangų besirenkantis vanduo galės laisvai išbėgti iš velkamos valties.

7. Velkant dingę, reikėtų pasirinkti saugų greitį ir kontroliuoti atstumą nuo laivo. dingė turi būti per du bangos ilgius nuo velkančiojo laivo.

Papildomi saugumo patarimai:

  • Jeigu dingę apvirto, nuvilkite ją į pavėjinę laivo pusę ir išsėmę vandenį ar apvertę vilkite toliau arba užkelkite ant laivo.
  • Pakilus bangavimui, gali būti saugiau pripučiamą valtį vilkti ją apvertus.
---
Apie tai galite sužinoti pas mus kursuose. Mažojo laivyno akademija pradėjo naują mokymų sezoną.