Saugumas motorinėje valtyje

Saugumas motorinėje valtyje

Saugumo planas ir priemonės motoriniame laive

Mažojo laivyno akademija linki Jums saugaus plaukiojimo sezono. Kad sezonas būtų sėkmingas, norime jums patarti, kaip tinkamai organizuoti saugumą laive. Jeigu žinosite, kokius pavojus galite patirti, galėsite tinkamai pasiruošti veikti ekstremalioje situacijoje.

Galimi pavojai, kuriems reikia būti pasirengus:

 1. Žmogus už borto;
 2. Valties apsivertimas;
 3. Valties sėmimas;
 4. Valties skendimas;
 5. Grėsmė laivui dėl variklio gedimo.
Kiekvienas laivavedys, įvertinęs plaukiojimo akvatoriją ir oro sąlygas, sprendžia, kokių gelbėjimosi priemonių jam ir jo įgulai reikės bei kokių gelbėjimosi veiksmų imsis ištikus nelaimei.

Ne laikas ieškoti aprašymo, kaip gelbėti žmogų, kai nelaimė jau nutiko. Laivavedys turi būti pasirengęs gelbėjimo veiksmų planą ir pasiruošęs gelbėjimo priemones, geriausiai tinkančias jo valdomam laivui. Gelbėjimo veiksmų planas ir gelbėjimo priemonės turi būti praktiškai patikrintos ir įsitikinta jų veiksmingumu. Kad gelbėjimo veiksmai būtų efektyvūs ir atliekami tiksliai, be žalos nukentėjusiajam, reikalingos nuolatinės treniruotės.

Trumpas galimas gelbėjimo veiksmų planas žmogui iškritus iš motorinės valties:
 1. Išmesti ryškias, plūdrias priemones už borto;
 2. Fiksuoti iškritimo vietą, pelengą (kryptį) į nukentėjusįjį;
 3. Fiksuoti iškritimo laiką ir valties greitį;
 4. Imtis gelbėjimosi veiksmų arba kviestis pagalbos (jūroje rekomenduojame tai daryti visada, net jeigu atrodo, kad jums viskas pavyks);
 5. Saugiai stabdyti valtį ir pasukti į atgalinį kursą;
 6. Apskaičiuoti, kur yra iškritimo vieta ir plaukti link jos;
 7. Tinkamai priplaukti prie nukentėjusiojo;
 8. Panaudoti gelbėjimo priemones pasiekti nukentėjusiajam;
 9. Įkelti nukentėjusį į valtį taikant jūsų laivui tinkamiausią būdą;
 10. Suteikti pirmąją pagalbą arba kviestis pagalbos.
Rekomenduojamas gelbėjimo priemonių rinkinys valtyje:
 1. Gelbėjimo liemenės;
 2. Virvė, lynas nailoninis arba polipropileninis pintas, 8 gijų, daugiau kaip 30 m ilgio) - panaudojamas laivo vilkimui, žmogaus iškėlimui iš vandens;
 3. Mėtoma virvė - skirta pasiekti žmogų vandenyje;
 4. arba plaukiojanti virvė su gelbėjimo pasaga (ang. - lifesling) - pasiekti žmogų vandenyje, užvedant ant nukentėjusiojo;
 5. Gelbėjimo ratas, pasaga, kitos plūdrios ryškios priemonės, čiužiniai, krancai;
 6. Pirmos pagalbos vandenyje rinkinys;
 7. Radijo ryšio priemonės vandeniui nelaidžiame ir plūdriame įdėkle;
 8. Signaliniai deglai, žibintas, švilpukas, kitos signalinės priemonės, sudėtos į gelbėjimosi krepšį;
 9. Priemonės laivui gelbėt:, semtuvas, kibiras, mediniai kaiščiai, vandens pompa, inkaras (plaukiojantis), rankinis kompasas.

Mažojo laivyno akademijoje šias temas galima išklausyti Mažojo motorinio laivo ir RIB laivavedžio (Small powerboat and RIB Master) ir Nuomojamo motorinio laivo škiperio (International Bareboat Skipper) kursuose ir gelbėjimo bei išgyvenimo jūroje pratybose.