Plaukiantis inkaras

Plaukiantis inkaras

PLAUKIANTIS INKARAS (Sea Anchors)

Bareboat Skipper M17 - Heavy Weather


Patekus į audrą gali ateiti toks momentas, kai tampa nebeįmanoma suvaldyti laivo ir su sumažintomis burėmis arba jūs pasiekėte savo tikslą, bet nėra galimybės saugiai priartėti prie kranto. Tada galima leisti laivui dreifuoti ir pralaukti audrą.
Audros sukeltos bangos gali tapti tokios didelės, kad pradeda virsti ant denio ir susuka laivą bortu į bangas. Taip bangos gali apvesti laivą.
Ateina metas panaudoti Plaukiantį inkarą. Naudojamas buriniuose ir motoriniuose laivuose siekiant sustabdyti laivo judėjimą vandens atžvilgiu.
Paprastai tai yra medžiaginis arba tinklinis maišas panašus į nedidelį parašiutą. Plaukiantis inkaras visada kabinamas nuo laivo priekio. Jis rišamas prie inkarinės virvės ar grandinės (anchor rode), kad laivo priekis visada būtu nukreiptas į bangas. Inkarinė grandinė, kaip ir inkaravimosi metu, parišama prie laivo "šakute" (bridle) į tvirčiausias laivo dalis, klampes.
Rekomenduojama išleisti inkarinės virvės lygios penkiems laivo ilgiams, nors praktikai siūlo išleisti 10 ar net 15 laivo korpuso ilgių. Pagrindinis tikslas, kad tarp laivo ir plaukiančio inkaro būtu nemažiau dvi bangos.
Siekiant labiau stabilizuoti laivą galima iškelti stabilizuojančią burę (Riding sail).

VILKTIS (Drogues)
Bareboat Skipper M17 - Heavy Weather
---
Kylant didelėms bangoms valdyti laivą tampa ypatingai sudėtinga. Iš galo ateinančios bangos mėto laivą ir yra sunku išlaikyti laivą kurse (yaw). Plaukiant pabangiui mažiausia klaida gali pastumti laivą į "bročingą" (broaching). Esant toli nuo kranto, galima naudoti vilktį (drogues). Ji sumažina laivo greitį, bet stabilizuoja laivą ir padeda lygiau išlaikyti laivą kurse. Vilktis tvirtinama laivo gale naudojant "šakute" (bridle) ir velkama iš laivo galo. Vilkties pagalba galima reguliuoti laivo kampą bangų atžvilgiu. Tai turi padaryti plaukimą patogesniu ir komfortiškesniu.
---
Apie tai galite sužinoti pas mus kursuose. Mažojo Laivyno Akademija paskelbė kvietimą į naują mokymų sezoną.