Oro prognozės

Oro prognozės

ORO PROGNOZĖS (weather forecast).
Bareboat Skipper M16 - Basic MeteorologyIšsiruošus į kelionę vandeniu labai svarbu turėti tinkamą oro prognozę (weather forecast). Jums reikėtų žinoti: vėjo greitį, kryptį ir stiprumą, matomumą, apie liūtis, rūką, dūmus, miglą, bangų aukštį, oro temperatūrą ir saulės intensyvumą.
Mažųjų pramoginių laivų laivavedžius labiausiai turėtų dominti orų prognozės faktai, kurie turės įtakos kelionės saugumui ir smagumui.
Yra daug šaltinių, kurie pateikia orų prognozę. Populiariausi šaltiniai yra meteorologinės tarnybos, jūrinės organizacijos, uostų tarnybos.
Informacija pateikiama, per internetą, internetinių aplikacijų pagalba, radiją, galite rasti spausdintą laikraštyje arba spausdintuose skelbimuose uoste, Marinose.
Kai turite orų prognozę galite priimti sprendimą plaukti ar ne. Jeigu abejojate prognozės tikslumu, saugumo sumetimais atidėkite išplaukimą.
Plaukiant, reikėtų reguliariai atnaujinti turimą orų prognozę, mažiausiai du kart per dieną. Tai galite padaryti klausydami radijo pranešimus arba atsisiųsdami orų prognozės faksu (weather fax), Navtex pranešimus.
Gaudami Navtex pranešimus ar klausydami orų pranešimą radijo ryšių išgirsite naudojamus standartinius terminus:

- Apie matomumą: (visibility)
Good >5M
Moderate 2 - 5M
Poor 1000m - 2M
Fog <1000m

- Oro prognozės periodas (timing and speeds of weather systems):
Imminent - per artimiausias 6 val.
Soon - 6 - 12 val.
Later - 12 - 24 val.

- Judėjimo greitis:
Slowly 0-15 knt
Steadily 15-25 knt
Rather quickly 25-35 knt
Rapidly 35-45 knt
Very rapidly Over 45 knt

- Barometro tendecijos (barometric pressure tendencies):
Steady - >0,1mb per 3 val.
Rising or Falling - 1,6 - 3,5 mb per 3 val.

Arba klasifikuojama:
Slowly - 0,1-1,5 mb per 3 val.
Quickly - 3,6 - 6 mb per 3 val.
Very rapidly - >6mb per 3 val.

- Audros perspėjimai (gale warning)
pranešimas yra skelbiamas, jeigu prognozėje numanomas jūroje vėjo sustiprėjimas iki 8 balų per artimiausias 12 val. Pranešime naudojama žodžiai "perhaps ............ later", jeigu manoma, kad audros rizika gali kilti "later" periode. Bet mažiesiems laivams (small vessel) toks pranešimas lygiavertis audros pavojaus paskelbimui. Audros perspėjimas (gale warning) pats pasinaikina po 24 val. jeigu nebuvo pakartotinio pranešimo.

-Audros apibūdinimai:
Gale - 8 balai arba gūsiai iki 43 knt.
Severe gale - 9 balai arba gūsiai iki 52 knt.
Storm - 10 balų arba gūsiai iki 61 knt.
Violent storm - 11 balų arba gūsiai iki 69 knt.
Hurricane force (naudojama tik tropiniams ciklonams apibūdinti) - 12 balų arba gūsiai daugiau nei 64 knt.
Pats patikimiausias ir svarbiausias faktas sprendžiant apie orus yra jūsų sprendimas priimtas vizualinių oro sąlygų stebėjimo pagrindu.
---
Apie tai galite sužinoti pas mus kursuose. Mažojo Laivyno Akademija paskelbė kvietimą į naują mokymų sezoną.