Laivo kryptis, kursas

Laivo kryptis, kursas

KRYPTYS (Directions)
``Bareboat Skipper`` M19 - Basic Navigation


Kryptis į kur laivas plaukia yra vadinama kursu (course). Kryptis iš laivo į objektą vadinama pelengu (bearing). Kryptys matuojamos kampais nuo 000° tikros šiaurės pagal laikrodžio rodyklę (per rytus, pietus, vakarus ir atgal į šiaurę) iki 360°. Laivo vieta gali būti nusakoma santykyje su jūrlapyje atpažįstamu objektu, pelangas į objektą. Laivo padėtis yra 300° kryptimi nuo Klaipėdos uosto vartų.
Kryptis, kur yra nukreiptas laivas, angliškai vadinama "Heading", nustatoma pagal laivo kompasą. Idealiu atveju laivo kursas sutampa su laivo kryptimi (Heading). Laivo kryptis (heading) gali skirtis nuo laivo plaukimo kurso (Course) kai jis yra veikiamas vėjo ir srovės.


Esant vėjo ir srovės poveikiui laivavedys, siekiantis nuplaukti į užsiduotą tašką, privalo spręsti navigacinį uždavinį - kur kreipti laivą? Tam reikia braižyti navigacinį trikampį, kad būtu nustatytas laikytinas kursas (course to steer). Trikampiui išbraižyti mus reikia sužinoti arba pamatuoti vėjo nuonašos kampą (Leeway), srovės kryptį (SET), srovės stiprumą (Rate) arba paskutinės valandos laivo dreifą (Drift) bei laivo greitį. Sprendimui naudojamos valandinės reikšmės, todėl tai vadinama valandiniu navigaciniu trikampiu.
---
Apie tai galite sužinoti pas mus kursuose. Mažojo Laivyno Akademija paskelbė kvietimą į naują mokymų sezoną.