Ekstremalių situacijų valdymas pramoginiuose laivuose

Ekstremalių situacijų valdymas pramoginiuose laivuose

Ekstremalių situacijų valdymas pramoginiuose laivuose.

Mažojo laivyno akademija tarp daugelio mokymo programų ir seminarų taip pat siūlo ir Krizių valdymo pramoginiuose laivuose seminarą. Šio seminaro tezės labai tinka šios dienos situacijai Lietuvoje ir pasaulyje.

„Ekstremali situacija laive - neplanuotos ir netikėtai susidariusios aplinkybės, keliančios grėsmę žmogaus gyvybei.”

Tai tinka ir pandemijos situacijai apibūdinti. Valstybė izoliuodamasi tampa panaši į laivą. Aplinkybės didžiaja apimtimi atitinka mokyme nurodytus faktorius.

 • netikėtumas;
 • staigiai besikeičianti situacija;
 • laiko sprendimams priimti stoka;
 • veiklos plano nebuvimas;
 • panikos elementai;
 • neprognozuojamos pasekmės.
Pamėginkite palyginti seminare siūlomus sprendimus situacijai suvaldyti su vykstančiai įvykiais pasaulyje.

Ekstremalios situacijos valdymas:
 • aiškus vadovavimas;
 • aplinkybių suvokimas ir įvertinimas;
 • neatidėliotini ir nekvestionuojami veiksmai;
 • streso suvaldymas;
 • komunikacija.
Dabar yra geras laikas įvertinti mokymų adekvatumą realioms aplinkybėms.