Kompaso pataisa

Kompaso pataisa

KOMPASO PATAISA (Compass Error)
``Bareboat Skipper`` M18 - Compasses and MagnetismLaivavedžiai turi tris kryptis, Tikrąją T (True-T), Magnetinę M (Magnetic - M) ir Kompasinę K (Compass-C). Reikšmės turi būti aiškiai pažymėtos užrašymuose šalia laipsnių raidėmis Tikroji (°T), Magnetinė (°M), Kompasinė (°C). Skirtumas (kampas) tarp tikrojo meridiano plokštumos ir kompasinio meridiano plokštumas yra vadinamas kompaso pataisa (Compass Erorr). Kitaip sakant, kompaso pataisa yra aritmetinė suma deklinacijos (Variation) ir deviacijos (Deviation).
Deklinacija (Variation) yra parodyta ant jūrlapio ir kinta priklausomai nuo magnetinės šiaurės judėjimo arba jūsų padėties.


Deviacija (Deviation) nustatoma kiekvienam laivui atskirai ir kinta priklausomai nuo laivo kurso. Ją reikėtų reguliariai pasitikrinti. Pieš pradedant kelionę, įrengus laive naują įrangą, kuri gali turėti įtaką kompaso veiklai. Deviaciją reikėtų pasitikrinti ir naujame, ir nuomojamame laive. Gera jūrinė praktika rekomenduoja tikrinti deviaciją kiekvieną kartą, kai tam yra galimybė ar susidarė situacija.
Greita deviacijos patikra gali būti atlikta rankinio pelengatoriaus pagalba (hand bearing compass). Patikimesnis būdas būtų pasinaudoti tranzitiniu pelengu (transit lines) per jūrlapyje pažymėtus objektus, vedline (leading lines) ar saugaus plaukimo linija (clearing lines).

Ant jūrlapio turi būti braižomos tik ištaisytos kryptys.
Nurodymai vairininkui duodami tik pervedus į kompasinius kursus.
---
Apie tai galite sužinoti pas mus kursuose. Mažojo Laivyno Akademija paskelbė kvietimą į naują mokymų sezoną.