Kompaso pataisa

Kompaso pataisa

KOMPASO PATAISA (Compass Error)
``Bareboat Skipper`` M18 - Compasses and Magnetism

 

 Laivavedžiai turi tris kryptis, Tikrąją T (True-T), Magnetinę M (Magnetic - M) ir Kompasinę K (Compass-C). Reikšmės turi būti aiškiai pažymėtos užrašymuose šalia laipsnių raidėmis Tikroji (°T), Magnetinė (°M), Kompasinė (°C). Skirtumas (kampas) tarp tikrojo meridiano plokštumos ir kompasinio meridiano plokštumas yra vadinamas kompaso pataisa (Compass Erorr). Kitaip sakant, kompaso pataisa yra aritmetinė suma deklinacijos (Variation) ir deviacijos (Deviation).
Deklinacija (Variation) yra parodyta ant jūrlapio ir kinta priklausomai nuo magnetinės šiaurės judėjimo arba jūsų padėties.


Deviacija (Deviation) nustatomą kiekvienam laivui atskirai ir kinta priklausomai nuo laivo kurso. Deviacija reikėtu reguliariai pasitikrinti. Pieš pradedant kelionę, įrengus laive naują įrangą, kuri gali turėti įtaką kompaso veiklai. Deviacija reikėtu pasitikrinti ir naujame ir nuomojame laive. Gera jūrinė praktika rekomenduoja tikrinti deviacija kiekvieną kartą kai tam yra galimybė ar susidarė situacija.
Greita Deviacijos patikra gali būti atlikta su rankiniu pelengatoriumi (hand bearing compass). Patikimesnis būdas būtu nuimti pelengą į gerai žinomą tranzitinę vedline (transit lines), vedlinę (leading lines), saugaus plaukimo liniją (clearing lines).

Ant jūrlapio turi būti braižomos tik ištaisytos reikšmės.
Nurodymai vairininkui ant denio duodami tik pervedus į kompasines reikšmes.
---
Apie tai galite sužinoti pas mus kursuose. Mažojo Laivyno Akademija paskelbė kvietimą į naują mokymų sezoną.