Kelionės planas

Kelionės planas

KELIONĖS PLANAS (Short Passage Plan)

Bareboat Skipper M17 - Short Passages


Svarbu laivavedžiams ir navigatoriams suprasti kelionės plano pasirengimo svarbą ir kas kelionės plane turėtų būti įvertinta.
Šiandien dar daug diskusijų sukelia kelionės plano rengimo būtinybė. Pradžioje galima argumentuoti tuo, kad toks yra SOLAS regulation 34 (Safety of Life At Sea) reikalavimas.

Tyrimai rodo, kad 80% įvykių jūrose priežastis yra žmogiška klaida. Daugelis įvykių įvyko dėl paprastų klaidų naudojantis navigacinėmis priemonėmis, netinkamas vertinimas turimos informacijos. Dėl to priežasties laivavedžiai ir vachtos vyresnieji turi laikytis IMO rekomendacijomis, kad galėtų garantuoti saugumą ir sumažinti rizikas.

Mažiesiems ir pramoginiams laivas reikia parengti kelionės planą, ir MCA (Maritime and Coastguard Agencey) tikisi kad visi laivavedžiai įvertins:
- Oro sąlygas: vertinti daugiametę orų statistiką, turėti vietines orų prognozes;
- Jūrlapiai: pasirūpinti plaukiojimo rajono smukaus ir stambaus mastelio jūrlapiais ir planais;
- Laivo savybės: laivo apsirūpinimas saugumo priemonėmis ir pasirengimas kelionei, laivo jūrinės savybės, kruizinis greitis, nuplaukiamas dienos atstumas;
- Potvynių informacija: kokie susidaro navigaciniai apribojimai dėl potvynių, potvynių srovių kryptys ir stiprumas, aukšto ir žemo vandens laikas atvykimo vietose ar prie navigacinių kliūčių;
- Uostų informacija: informacija apie švartavimo vietą, provizijos apsirūpinimo, vandens ir kuro pasirūpinimo galimybė, medicininės paslaugos, apsauga nuo vėjo ir bangavimo;
- Navigacinės kliūtys ir ženklai: susipažinti su navigacinių kliūtimis ir ženklais, jų žymėjimu, mokėti jas atpažinti, pasižymėti jas ant jūrlapiu;
- Laivo dokumentai: turi būti laivo registracija, techninės apžiūros sertifikatas, įgula turi kvalifikacijos sertifikatus, laivo ir įgulos draudimas, pasai, kelionės bilietai;
- Vachtų tvarkaraštis ir pareigų planas: instruktuoti įgulą, detaliai paaiškinti kokios pareigos yra deleguojamos kiekvienam atskirai, kaip turėtu elgtis ekstremaliomis sąlygomis.

Galutinai priimant sprendimą, kokia taktiką naudoti kelionėje, reikėtų atsižvelgti į tai:
- Kiek įgulos turite laive;
- Įgulos patirtis ir turima kvalifikacija;
- Patikimumas ir esama kokybė turimos navigacinės įrangos laive;
- Vertinti atvykimo laiką su potvynio laiku prie sudėtingiausių kelionės vietų;
- kokiu paros laiku praplaukti pavojingas kelionės vietas;
- Kokios bus eismo sąlygos uoste arba laivų keliuose.

Apsvarstęs šiuos faktus laivavedys privalo priimti sprendimą ar visi faktai sudaro priimtinas plaukimo sąlygas konkrečiam laivui ir laivo įgulai, ar jis turėtų atsisakyti kelionės, ar atidėti plaukimą.
---
Apie tai galite sužinoti pas mus kursuose.