Laivavedžių diplomų palyginimas

Laivavedžių diplomų palyginimas

Pramoginių laivų laivavedžių jūrinių diplomų palyginimas

Plaukiant į jūrą reikia sertifikato, o kad grįžtum iš jos - reikia žinių.

Savarankiškas plaukimas su jachta nebėra kažkas nepasiekiamo ir tik elito privilegija. Norint įgyti buriavimui reikalingų žinių, šiandien galima rinktis iš daugelio pasaulyje žinomų mokyklų bei nacionalinių diplomavimo sistemų: RYA, IYT, ISSA, LBS - tai dažniausiai girdimi pas mus mokyklų trumpiniai.

Besirenkantiems mokymo sistemą dažnai kyla klausimas - kuris diplomas ar sertifikatas geresnis? Kurie iš jų teisėti ir visuotinai pripažįstami? Kokio diplomo man reikia?

Pasirenkant diplomavimo sistemą, reikėtų įvertinti savo tikslus. Čia dažniausiai dominuoja dvi kryptys: laivavedžio karjera arba trumpalaikiai pramoginiai pasiplaukiojimai.

Tam, kad suprastume pramoginių laivų laivavedžių diplomavimo tvarkas, reikia gerokai paplušėti. IMO konvencija STCW (Standards of Training and Certification of Watchkeepers) reglamentuoja dirbančių laivuose mokymus. Ši konvencija privaloma dirbantiems konvenciniuose laivuose. Pramoginių laivų laivavedžiams ji nėra privaloma, bet kai kuriais aspektais yra svarbi. Problema tame, kad, skirtingai nuo vairuotojų sertifikavimo sistemos, vieningos pramoginių laivų laivavedžių diplomavimo tvarkos tarp šalių nėra.

Pramoginių laivų laivavedžių diplomavimas net ES šalyse yra skirtingas savo programos sudėtimi, diplomų tipais ir apribojimais, diplomo būtinumu. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse diplomo nereikia valdant laivus iki 8-12 metrų ilgio, su varikliais iki 20-25 AG, neviršijant 10 knt greičio ir plaukiojant priekrantės vandenyse.

Laivavedžių diplomų legitimumas

Nors STCW konvencija nėra privaloma pramoginių laivų laivavedžiams, šios konvencijos tikslai ir reikalavimai yra pagrindas visoms pramoginių laivų laivavedžių mokymo programoms. Todėl tarp skirtingų mokyklų mokymo programų neturėtų būti esminių skirtumų. Vieningo ES šalių įstatymo, nustatančio diplomų legitimumą, nėra. Praktiniai vertinimo kriterijai dažnai randasi kažkur tarp noro uždirbti, išsaugoti turimą jachtą ir šalies vidaus laivybos reglamentų.

Didelį vaidmenį diplomų pripažinime atlieka jachtų nuomos kompanijos (čarterio kompanijos). Jos rūpinasi savo verslu ir stengiasi išnuomoti kuo daugiau jachtų, bet kartu siekia, kad jachtos būtų geros būklės ir galėtų dirbti visą sezoną be sutrikimų. Todėl čarterio kompanijos, dažnai susidurdamos su labai skirtingomis laivavedžių kompetencijomis, sudarinėja savo baltuosius ir juoduosius sąrašus, kuriais dalijasi tarpusavyje. Patirtis rodo, kad potvynių zonose ar vietose prie vandenynų čarterio kompanijos prašo pateikti savo patirties aprašymą ir nurodyti kokiose kompanijose nuomojaisi laivus. Taip netiesioginiu būdu vyksta mokyklos, išdavusios diplomą laivavedžiui, atpažinimas (recognition) ir pripažinimas.

Iš to tikriausiai galima daryti išvadą, kad bet kokia licencija gali būti priimta ar atmesta čarterio kompanijos. Pagrindinis vertinimo kriterijus yra ne tai, kokį diplomą turi, bet kokių turi žinių ir kokius gebėjimus gali pademonstruoti. Gerai atpažįstami IYT (International Yacht Training) ir RYA (Royal Yachting Association) sertifikatai daugeliu atvejų yra pakankamas Jūsų kompetencijų įrodymas.

Europos Sąjungos ekonomikos komiteto transporto komisijos 40-oji rezoliucija nustatė vieningą konvenciją pasirašiusių šalių pripažįstamą ICC (International Certificate of Competence) sertifikatą, kuris turi patvirtinti laivavedžio kompetenciją valdyti laivą Europos Sąjungos pakrantės ir vidaus vandenyse. Jo tikslas yra suvienodinti visų ES šalių laivavedžių mokymo programas ir užtikrinti saugią pramoginių laivų laivybą.

Kompetencijų palyginimas

Pagal įgytas kompetencijas diplomus galima suskirstyti į tris lygius: pradinį, vidurinį ir aukštesnįjį.
Pagal tikslus diplomus galima išskirti į dvi grupes: Bareboat Skipper - trumpalaikiams pramoginiams pasiplaukiojimams ir Yachtmaster - siekiantiems laivavedžio karjeros.

Pramoginių laivų laivavedžių jūrinių diplomų palyginimų lentelė (pavadinimai parašyti anglų kalba tam, kad nekiltų klausimų dėl skirtingo traktavimo verčiant į lietuvių kalbą).Visi diplomai skiriasi savo apribojimais (Certificates Limitations). Dažniausiai yra šie:

 • laivo dydis
 • plaukiojimo arealas
 • atstumas nuo kranto
 • oro sąlygos
Pradinio lygio diplomas pažymi, kad jo turėtojas yra susipažinęs su pramoginiais laivais ir gyvenimu juose, gelbėjimo priemonėmis ir jų naudojimu bei priežiūra, išmano apie virves ir jų panaudojimą, pagrindinių jūrinių mazgų rišimą, turi bendrines žinias apie laivo valdymą ir darbus laive, gali vairuoti laivą ir eiti vachtas.

Vidurinio lygio diplomas pažymi, kad jo turėtojas yra pasirengęs savarankiškai valdyti laivą ir vadovauti jachtos įgulai, moka naviguoti ir dirbti su jūrlapiais, išmano apie potvynius, hidrometeorologiją, kelionės planavimą, žino saugaus prasilenkimo su laivais taisykles ir gali suteikti pirmąją pagalbą.

Aukštesniojo lygio diplomas pažymi, kad jo savininkas turi žinias ir praktinius gebėjimus, patikrintus praktiniais plaukiojimais, valdyti laivą, vadovauti įgulai ir plaukioti įvairaus sudėtingumo sąlygomis pasaulio vandenynuose.

Mokymo sistemų apibendrinimas

International Yacht Training (IYT) Privati kompanija, kurios būstinė yra Kanadoje. Tai yra vienintelė tarptautinė mokymo sistema, kurios sertifikatai yra plačiai atpažįstami. Mokymo centrai išsidėstę visame pasaulyje. IYT akredituotos mokyklos gali dėstyti nacionaline kalba. Atskiros ES valstybės yra akreditavusios ICC sertifikato išdavimą per IYT diplomavimo sistemą (Didžioji Britanija, Airija, Kroatija, Latvija). Dėl pasitaikančių nesąžiningai veikiančių mokyklų IYT kokybės kontrolės sistema nuolatos yra tobulinama ir griežtinama. 2017 metais IYT mokymo sistema gavo ISO 9001:2015 kokybės sertifikatą.

Royal Yachting Association (RYA) Visuomeninė organizacija, kurios būstinė yra Didžiojoje Britanijoje. Tai yra nacionalinė mokymo sistema. RYA, kaip ilgiausiai veikiančios mokymo sistemos, sertifikatai gerai atpažįstami daugelyje pasaulio šalių. RYA mokyklose mokymai turi būti vykdomi tik anglų kalba. Teisė atidaryti RYA mokymo centrą suteikiama tik Didžiosios Britanijos piliečiams. Šios organizacijos išduodami sertifikatai yra patvirtinti MCA (Maritime and Coastguard Agency) agentūros ir galioja tik laivams su Anglijos vėliava. Dėl to gali būti nepripažinti kitose šalyse, ką šiuo metu deklaruoja Ispanija.

International Sailing Schools Association (ISSA) Europinė visuomeninė organizacija. Įsteigta Londone, registruota Šveicarijoje, ją sudaro įvairių šalių jachtklubai ir asociacijos. ISSA sertifikatas mažiau žinomas, o veikla neretai kritikuojama. Mokyklų akreditavimo sąlygos šiuo metu neprieinamos.

Lietuvos buriuotojų sąjunga (LBS) Visuomeninė organizacija, asociacija, kurios būstinė yra Vilniuje. Tai nacionalinė buriuotojų rengimo ir diplomavimo sistema burinių laivų laivavedžiams. Mokymai vykdomi per akredituotas buriavimo mokyklas.

Išvada

Nesvarbu, kokią mokymo sistemą Jūs pasirinksite. Radę tinkamus kursus ir gerus instruktorius, galėsite įgyti pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų laivavedžiui. Svarbiausia būti pasirengusiam priimti žinias, panaudoti jas įgūdžiams įgyti ir juos toliau tobulinti - jūra sertifikato neprašo, jūrai reikia žinių ir įgūdžių.
 1. Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento įsakymas Nr. 74 2017-11-21 “Dėl burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo”.
 2. Recreational Courses [interaktyvus] International Yacht Training Worldwide [žiūrėta 2019-02-06]. <https://www.iytworld.com/courses/course-types/recreational/>
 3. Courses & Training [interaktyvus] Royal Yachting Association [žiūrėta 2019-02-06]. <https://www.rya.org.uk/courses-training/courses/Pages/hub.aspx>
 4. Sail Training [interaktyvus] International Sailing Schools Association [žiūrėta 2019-02-06]. <http://issa-schools.org/training-materials/sail-training/>
 5. Guidelines to Resolution No.40 [interaktyvus] UNECE [žiūrėta 2019-02-06]. <https://www.unece.org/trans/main/sc3/icc_resolution_40.html>
 6. Marcella Castells i Sanabra, Jordi Torralbo Gavilan Study on the license requirements for pleasure boats in the European Union. Maritime transport V. Technological, Innovation and Research. 2012 [žiūrėta 2019-02-07] <http://hdl.handle.net/2117/16649>
 7. Five minute briefing - MCA Coding [interaktyvus] Royal Yachting Association [žiūrėta 2019-02-06]. <https://www.rya.org.uk/newsevents/e-newsletters/up-to-speed/Pages/five-minute-briefing-mca-coding.aspx>
 8. Sailing Qualifications Compared [interaktyvus] Sailing Virgins [žiūrėta 2019-02-06]. <https://info.sailingvirgins.com/blog/sailing-qualifications-compared>
 9. RYA ar IYT (RYA или IYT) [interaktyvus] ForceSail [žiūrėta 2019-02-06]. <https://forcesail.ru/necessary/article/rya-iyt/#.XFvYFFwzaUk>;
 10. Mokymo sistemos RYA, IYT, ISSA … arba kas ir iškur atsirado. Atsiradimo istorija. («Системы обучения яхтингу» RYA, IYT, ISSA … или что откуда взялось. Истории всплытия.) [interaktyvus] ForceSail [žiūrėta 2019-02-06]. <https://forcesail.ru/necessary/article/rya-iyt-issa/#.XFvfBVwzaUk>
 11. Laivo ir kvalifikacijos dokumentai - kam, kada, kodėl (Яхтенные документы — кому, когда, почем) [interaktyvus] ForceSail [žiūrėta 2019-02-06]. <https://forcesail.ru/necessary/article/boat-papers/#.XFvsr1wzaUk>
 12. RYA ar IYT (RYA или IYT) [interaktyvus] Nacionalinė Škiperių Asociacija [žiūrėta 2019-02-06]. <http://skippers.ru/content/view/505/117/>
 13. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas Nr. I-1534, 1996-09-24.
 14. Laivyba [interaktyvus] Lietuvos saugios laivybos administracija [žiūrėta 2019-02-06]. <http://old.msa.lt/lt/pramogine-laivyba/laivyba.html>