Brizas

Brizas

BRIZAS (Sea and Land Breeze)
Bareboat Skipper M16 - Basic Meteorology

  

JŪRINIS BRIZAS (Sea Breeze) yra lokaliai dieną pučiantis vėjas iš jūros į krantą. Dienos metu įkaitęs žemės paviršius sušildo besiliečiančią oro masę, kuri pradeda kilti. Vėsus oras virš vandens pradeda judėti link išretėjusios oro zonos. Vėjo judėjimą sukuria oro slėgio skirtumas virš jūros ir žemės.
Įprastai jūrinis brizas prasideda apie 10-11 val. Stipriausiai jis pučia apie 14 val. ir baigia pūsti apie 20 val.
Jūrinis brizas gali sustiprėti iki 4 balų. Jeigu brizo kryptis sutampa su foninio vėjo kryptimi jis gali dar labiau sustiprėti. Jūrinis brizas gali nepūsti jeigu foninis vėjas (gradient wind) yra 25 mazgai ir daugiau. Jeigu bizo kryptis yra priešinga foninio vėjo krypčiai, jie gali vienas kitą panaikinti ir susidaro štilius. Jūrinis brizas retai pučia toliau kaip 10 jm nuo kranto ir stipresnis būna prie kranto.
Salos gali sukurti savo jūrinius brizus. Tai gali sukelti sunkumus susirasti ramia inkaravietę. Įlankos ir plažai, kurie gali pasirodyti turėtų būti ramūs tampa antvėjiniai (lee shore) dėl jūrinio brizo, kuris yra stipresnis prie kranto.
Kamuolinių debesų atsiradimas virš kranto linijos yra ženklas, kad pradėjo pūsti jūrinis brizas.

ŽEMYNINIS BRIZAS (Land Breeze) - naktį nuo žemės pučiantis vėjas. Naktį atvėsusi žemė atvėsiną besiliečiantį orą, kuris leidžiasi žemyn ir juda link jūros. Oras pasiekęs jūrą, kuri yra sąlyginai šiltesnė, sušylą ir pradeda kilti ir juda link žemės į išretėjusią oro zoną. Žemyninis brizas prasideda ant žemės ir pučia į jūrą. Žemyninis brizas nėra toks stiprus kaip jūrinis ir pučia netoli kranto.
---
Apie tai galite sužinoti pas mus kursuose. Mažojo Laivyno Akademija paskelbė kvietimą į naują mokymų sezoną.