Įspūdžiai iš 2018 m. vasaros mokomųjų plaukimų

Įspūdžiai iš 2018 m. vasaros mokomųjų plaukimų

Įspūdžiai iš 2018 m. vasaros mokomųjų plaukimų

2018 metų plaukiojimo sezono metu Mažojo Laivyno Akademija organizavo „International Crew“ mokymus burlaivyje „Brabander“. Kursą laisvai galėjo klausyti visi plaukiantys laivu.
Susirinko 11 klausytojų, iš jų 7 laikė egzaminą ir sėkmingai išlaikė.
Sveikiname visus, sėkmingai baigusius kursus.

Laivas: tradicinis burlaivis "Brabander"
Mokymai: International Crew pagal International Yacht Training Worldwide programą
Instruktoriai: Valdemaras Vizbaras ir Sigitas Rimkevičius

Foto: Mažojo Laivyno Akademija ir Eduardas Bareika